top of page

Geomantija

Geomantija je posodobljeno znanje prednikov za zdravje človeka, narave in okolja.

 

Posveča se: 

 

pregledom zdravja bivanja,

ekološkemu varovanju okolja,

urbanističnemu načrtovanju,

reševanju bivalnih bolezni 

holističnemu svetovanju ter

oblikovanju trajnostnih turističnih programov.

 

 

V Sloveniji uvajamo novo vrsto geomantijskega prostorskega načrtovanja za občine in OPPN (občinske podrobne prostorske načrte). Tovrsten pristop je uveljavljen v severnih evropskih državah.

Geomantija je integralna geografija.

 

Združuje stara znanja prednikov in sodobno ekološko znanost, da je prostor inteligenten in živ.

 

Prostor je živ organizem, prežet z univerzalno energijo. Večplastnost pokrajine poleg geografskih oblik in biološke sfere zaobsega tudi eterično tkivo prostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč.

unnamedaass.jpg

Primer geomantijske karte, ki je sestavni del geomantijske analize

logotipi.jpg
Projekt so podprli

bottom of page